Jak využít chybování

aneb s chybou nejdál dojdeš (pokud dřív nepojdeš)

Je důležité dělat chyby, ale nechceme vás podporovat v konání fatálních chyb.

Jaký je Váš postoj k chybám? Bojíte se jich nebo je berete jako nedílnou součást Vašich skutků? Již Karel Čapek řekl, že omyl je opravdovým zdrojem poznání. Bez chyb (omylů) by neexistovala žárovka ani valná většina jiných přelomových vynálezů. Co je ale důležitější, neexistovaly by bez houževnatosti vynálezců, kteří se vždy vydali na cestu dalšího pokusu.

Dokážete se i Vy poučit ze svých chyb?

Workshop je zaměřen na opětovné zařazení chybování do procesu našeho učení jako velice důležité a neopomenutelné složky.

  • Je chyba špatná, či užitečná?
  • Chyby a pocit viny, aneb chyba chybou není, pouze to, že si to myslíme, chybou je.
  • Jak pracuje náš mozek, aneb jak díky chybování můžeme rychleji najít cestu z bludiště ven.
  • Kybernetická myš nám ukáže snadný způsob rozhodování. S chybou nejdál dojdeš, až náš workshop projdeš.

 Cena workshopu je 300,-/os

Konkrétní termíny s možností se přihlásit najdete v kalendáři

“Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to.” Johann Wolfgang Goethe